Trollhättan/Vänersborgs Flygplats

Ombyggnad av terminalbyggnaden till en modern, yteffektiv avgångs- och ankomsthall med hög fokus på säkerheten. Fagerstrand satte ihop en grupp med kompetenta arkitekter och konsulter, skötte projekteringsledning och byggprojektledning. Och var dessutom byggherrens KA. Ett lyckat projekt där flygplatsen genomgick en förvandling mitt under pågående verksamhet. Stort tack till flygplatsledningen som var en bestämd men modig beställare.