Personuppgiftspolicy

Den personliga integriteten är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga informationen som vi innehar. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Fagerstrand Fastighetsförvaltning AB behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. Fagerstrand Fastighetsförvaltning AB, org. nr 559054–7344, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Vilka kategorier av uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, personnummer, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vårt främsta syfte med personuppgifterna vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra kunder. Som personuppgiftsansvarig har Fagerstrand Fastighetsförvaltning AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

Så skyddar Fagerstrand Fastighetsförvaltning AB dina uppgifter

Fagerstrand Fastighetsförvaltning AB skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras inlåsta.

Det här använder vi dina uppgifter till

Fagerstrand Fastighetsförvaltning AB har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig samt för att kunna erbjuda god och effektiv service. Vi kan också behöva behandla dina uppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Det här kan se dina personuppgfiter

Dina personuppgifter används av behörig personal på Fagerstrand Fastighetsförvaltning AB. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Fagerstrand Fastighetsförvaltning AB har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
  • Du har rätt att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de från början var avsedda för

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt ovan kan du kontakta Fagerstrand Fastighetsförvaltning AB via e-post sofia@fagerstrand.nu